Người muốn TU tâm và theo PHẬT nên biết tới 10 đại nguyện lớn này!

7 Tháng Sáu, 2024

Chúng ta cần biết đến 10 đại nguyện lớn này nếu muốn hướng tâm và theo đạo Phật. Hãy cùng tìm hiểu nhé! Xem thêm Tử vi thứ 2 ngày 4/3/2024 của 12 con giáp: Sửu thịnh vượng, Ngọ tranh cãi Dự đoán vận mệnh 12 con giáp trong 6 […]

Rate this post

loi nguyen lon khi hoc Phat

Chúng ta cần biết đến 10 đại nguyện lớn này nếu muốn hướng tâm và theo đạo Phật. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

1. Hãy đảnh lễ chư Phật

Lễ phép và tôn kính chư Phật là việc cần thiết. Chúng ta cần trân trọng chư Phật và chư Bồ Tát, lễ phép và tôn kính Đức Phật. Điều này là để thể hiện lòng kính trọng và hoàn thành lời nguyện của chúng ta. Lễ phép chư Phật cũng là cách tôn trọng nhân cách của tất cả chúng sinh, và đồng thời, chúng ta cũng nên sống tử tế và có mẫu mực trong giao tiếp với mọi người xung quanh. Đừng để tâm quá cao ngạo và tự phụ, hãy biết kính trọng và sống tử tế.

2. Khen ngợi Như Lai

Khen ngợi Như Lai và tất cả các vị Bồ Tát là một cách thể hiện lòng biết ơn và tôn trọng. Khi chúng ta khen ngợi Như Lai và Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta đồng thời khen ngợi công đức và lòng từ bi của họ. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc khen ngợi người khác và đưa ra những lời nói tử tế. Hãy cảm nhận công đức của Quán Thế Âm Bồ Tát và thể hiện lòng biết ơn của mình đối với Ngài. Khen ngợi Như Lai và các vị Bồ Tát sẽ giúp tiêu trừ nghiệp chướng và làm tăng tiếng nói của chúng ta.

3. Cúng dường rộng rãi

Cúng dường và bố thí là một niềm vui lớn lao và cũng là cách để tích lũy công đức. Hãy cúng dường trái cây, hoa, dầu và lễ lạy, để thể hiện lòng tôn kính lên Phật, Pháp và Tăng. Đừng quá quan tâm đến số lượng hay giá trị của những vật phẩm cúng dường, quan trọng nhất vẫn là tấm lòng của chúng ta. Đừng chờ đến khi giàu có mới cúng dường, hãy làm ngay khi có thể, vì cái tấm lòng thương người mới là cao cả và đáng giá.

4. Sám hối nghiệp báo

Sám hối là cách để thanh lọc tâm trí và tiến bộ trong tu luyện. Chúng ta thường mắc phải những lỗi lầm không thể sửa chữa được qua ba nghiệp thân, khẩu, ý. Chỉ bằng cách thường xuyên sám hối về nghiệp của mình, chúng ta mới có thể tiến bộ và tu luyện tốt. Nếu ta cho rằng mình không có khuyết điểm, liệu ta có thể tu luyện tốt không? Nghiệp chướng chỉ có thể tiêu trừ bằng cách sám hối.

5. Hãy tùy hỷ công đức

Tùy hỷ công đức là cách để thanh lọc tâm trí. Chúng ta nên vui mừng trước những việc làm công đức của người khác và không ép người khác làm việc gì. Nếu hôm nay vận số không tốt, hãy thực hiện nhiều nghi lễ Pháp hơn. Hãy quyên góp số tiền nhỏ cho người khó khăn hoặc phóng sanh động vật để vui mừng vì công lao của mình. Hãy luôn tạo công đức và hướng tâm tích tập công đức.

6. Bố thí Pháp rộng rãi

Bố thí Pháp là điều mà các Phật tử nên làm khi có cơ hội. Đạo Phật là con thuyền cứu độ nên chúng ta cần luôn “di chuyển bánh xe Pháp” để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Hãy học hỏi từ Phật và chư Bồ Tát, luôn theo đạo Phật và hướng tâm tu tập. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc noi theo bậc hiền trí và luôn theo đạo Phật.

7. Mời Phật trú ở thế gian này

Việc mời Đức Phật đến thế gian là rất quan trọng. Điều này giúp mọi người hiểu và tin tưởng chân lý duyên khởi mà Đức Phật đã giác ngộ. Hãy tôn trọng các vị Bồ Tát và mời họ đến thế gian để cứu độ chúng sinh. Hãy yêu cầu Bồ Tát luôn ở trong thế giới con người và giúp đỡ mọi người tìm thấy họ. Hãy hoan hỉ cúng dường cho những vị sư chân chính và tôn trọng họ.

8. Luôn theo đạo Phật

Luôn theo đạo Phật nghĩa là học hỏi và tu tập theo chư Phật và chư Bồ Tát. Bạn phải tu tập giới, định, tuệ và chấm dứt tham, sân, si. Ngày xưa, đa phần các đệ tử xuất gia của Đức Phật đều chứng A La Hán, như 1.250 vị tỳ kheo mà kinh thường nhắc đến. Họ là những người tu tập và hướng theo Phật nên nhanh chóng đắc quả thánh. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc theo đạo Phật và tu luyện.

9. Cứu giúp mọi chúng sinh

Hãy chịu khó giáo hóa và chuyển hóa tất cả chúng sinh bằng lòng từ bi, hỷ lạc và rộng lượng. Tu tập Phật giáo phù hợp với tất cả chúng sinh là để cứu độ và giúp đỡ mọi người. Hãy yêu thương và quan tâm đến mọi người xung quanh. Cứu giúp mọi chúng sinh sẽ giúp tích phước sâu dày và tăng trưởng trí tuệ của chúng ta.

10. Hồi hướng phổ quát

Hãy tu tâm, tôi tu tập và hồi hướng công đức và việc thiện của mình đến khắp nơi. Hãy yêu thương và quan tâm đến mọi người, hồi hướng tình thương lớn lao của mình cho thế giới xung quanh. Chúng ta cần có chính niệm và tâm ý đúng đắn để thờ phụng Đức Phật và thực hiện việc thiện.

Đó là 10 đại nguyện lớn mà người muốn TU tâm và theo PHẬT nên biết tới. Hãy áp dụng và hành động theo những nguyện vọng cao quý này để sống một cuộc sống ý nghĩa và đầy đức hạnh!

Mời bạn tham khảo thêm tin tại lichngaytot.me

Tin cùng chuyên mục